مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

طبیعت مغز تازه آن گرم و خشک بوده و آب آن گرم و تر است. بهترین شیوه مصرف آن همراه…

طبیعت: گرم و خشک اندام مورد استفاده آن ریشه و گل است. بهترین زمان استفاده از چوب چینی در فصلی…

طبع شوید گرم و خشك است. خوردن آن  برای درد مفاصل مفید می باشد. بازكننده كیسه صفرا و صفرا آور…

در کتب طب سنتی از این گیاه با نام «غار» یاد شده است و به دانه آن نیز «حب الغار»…

ریحان طبعی گرم و خشک دارد. مهم‌ترین خاصیت آن آرامش‌ بخشی است. مقوی معده و روده و تقویت کننده قلب…