مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

غذای سبک و زودهضم مصرف کنید. از کدو، روغن بادام شیرین، کاهو، تخم خشخاش، ماء الشعیر، شربت بنفشه، اسفناج، ماهی،…

مسافرت در بارداری منعی ندارد البته، برنامه ریزی سفر باید به نحوی باشد که زن باردار خسته نشود. در هر…

غرغره و استنشاق آب و نمک دریا و خوردن ترکیب پنج واحد عسل به علاوه دو واحد فلفل سیاه جهت…