مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

وارد ساختن غذا به معده، درحالی‌که در آن غذایی دیگر وجود دارد، درد بی‌درمان است… پیامبر خدا (صلی الله علیه و…

برتری جو بر گندم مثل برتری و مزیت ما بر مردم است. هیچ پیامبری نمی‌ یابید مگر آنکه بر خوردن جو دعا…

خداوند هیچ درد و مرضی را نیافریده مگر آنکه دارو و درمان آن را آفریده است، به غیر از مرگ…