مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

دکتر محمد عسکر فراشاه  : درمنابع طب ایرانی ، قارچ با نامهای کماة یا سماروغ آمده  وبه عنوان خوردنی بدهضم…

مصرف زیاد قارچ‌ها، به خصوص قارچ‌های پرورشی باعث انسداد تدریجی عروق در بدن شده که نتیجه آن فراهم شدن زمینه…

دکتر ریحانه معینی : موارد منع مصرف قارچ مصرف قارچ که امروزه به عنوان یک ماده پروتئینی تمایل زیادی به…

اخیراً  قارچ را غذای سلامتی معرفی می کنند، حال آنکه در طب سنتی آنرا باعث ایجاد اخلاط غلیظ و ناپسند…

نام: قارچ مزاج: سرد و تر در مصرف قارچ دقت ویژه داشته باشید…هیچ‌ گاه همراه آن آب، نوشابه یا دوغ…

مزاج گرم و تر تعداد نفر ۴ مفید برای گرم و تر مفید برای سوداوی مزاج ها، مفید برای فصل…