مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

شستشوی سر و بدن با آبزن حمام شامل سدر، مورد و حنا بعلاوه پودر حنظل(هندوانه ابوجهل) و شنبلیله که با…