مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

گل همیشه بهار که از خانواده کاسنی است، یکی از فراوان‌ ترین گیاهان جهان به شمار می‌ آید و علاوه…

ختمی از نظر طب قدیم ایران سرد و تر است و به طور کلی روی تمام اعضای بدن مخصوصا روده…

بر شما باد کندر، چرا که عقل را افزون می‌ کند، ذهن را ذکاوت می‌ دهد، چشم را جلا می‌…

نیاز بانوان به ورزش کردن، بسیار کمتر از آقایان است، به نحوی که اغلب، همان فعالیت روزانه، برای سلامتی ایشان…