مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

در منابع طب ایرانی جزریا گزر معادل زردک دانسته شده است و به نظر می رسد هویجی که امروز به…

زردک، مایه ایمنی از قولنج و بواسیر است و توان نزدیکی را تقویت می‌کند… امام صادق (ع) عضویت در کانال…