مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

علاوه بر اصلاح موارد فیزیکی مانند ارتفاع بالش، گرم کردن ناحیه سر و گلو برای کاهش خروپف بسیار موثر است.…

کسانی که در هوای گرم (به ویژه در هنگام ایستادن در آفتاب) دچار سردرد می شوند استفاده از پاشویه ی…