مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

اگر به هر دلیلی دچار ضعف شده اید، مثلا به تازگی عمل جراحی داشته اید و یا خونریزی شدیدی را…

در برخی کتب طبّ سنّتی، روغن مالی منوط به این شده است که پوست شخص حجامت شونده، سفت و خشک…