مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

از نظر دکتر کریمی : برای پیشگیری از ریزش مو اصطلاحا از مواد قابض استفاده می شود و حنا، مورد…