مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

بعد از غذا چای نخورید —> ایجاد مشکل برای معده بعد از غذا آب ننوشید —> دفع مواد بدون هضم…