مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

باقالای تازه سرد و تر است و باقالای خشک سرد و خشک است. این گیاه برای جلوگیری از تولید سنگ…

اسپرزه گیاهی سرد و تر که مسکن عطش و درمان دلپیچه است. مصرف آن با سرکه در مداوای ورم‌ های…

مزاج آن گرم و تر است. مصلح ارده عسل است و از سرکه نیز به عنوان مصلح آن یاد می…