مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

كسانی كه مبتلا به رفلكس معده (ناشی از سردی معده) هستند، مصرف جعفری برایشان مفید است چرا که باعث كاهش…

سیر طبعی گرم و خشک دارد. خوردن سیر سبب پایین آمدن فشار خون می‌ شود. مداومت در خوردن آن سبب…

در متون طب‌ سنتی به این نكته اشاره شده كه نوشیدن مخلوطی از آب جعفری به همراه آب‌ هویج در…