مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

مزه شیرین مزاج گرم، تلخی مزاج گرم و خشک، ترشی مزاج سرد و خشک، شوری و تندی مزاج گرم و…