مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

ترب و تربچه گياهى است يكساله. بطور كلى دو قسم ترب اهلى يا فجل مزروع معمول است: ۱٫ تربچه يا…

ترب دارای مزاجی گرم و تر است. گرمی پوست و برگ ترب از ریشه آن بیشتر است. بهترین نوع آن تند،…