مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

اگر مردم می‌ دانستند در سیب چیست، بیمارانشان را جز به آن درمان نمی‌ کردند. بدانید که سیب، بویژه سودمند…

بیمارانتان را با صدقه درمان کنید، که آن، بیماری‌ ها و آفت‌ ها را از شما دور می‌ کند… پیامبر…

انسان، گاه دارای مرتبه‌ ای در پیشگاه خداوند است، که به عمل خویش بدان نمی‌ رسد تا آن هنگام که…