مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

اسپرزه گیاهی سرد و تر که مسکن عطش و درمان دلپیچه است. مصرف آن با سرکه در مداوای ورم‌ های…

سیر طبعی گرم و خشک دارد. خوردن سیر سبب پایین آمدن فشار خون می‌ شود. مداومت در خوردن آن سبب…

ختمی از نظر طب قدیم ایران سرد و تر است و به طور کلی روی تمام اعضای بدن مخصوصا روده…

بر شما باد کندر، چرا که عقل را افزون می‌ کند، ذهن را ذکاوت می‌ دهد، چشم را جلا می‌…

گوشت شتر، گرم و خشک است و برای تقویت قوای جنسی و برطرف کردن ضعف جسمانی بسیار مفید است. مصرف…