مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

در برخی کتب طبّ سنّتی، روغن مالی منوط به این شده است که پوست شخص حجامت شونده، سفت و خشک…

فشار خون بارداری از معضلات خطرناک این دوران محسوب می شود. نکته مهم این است که در اکثر موارد برای…

خشکی پوست در میان صفراوی ها و سوداوی ها رایج است. معمولا مرکز تنظیم خشکی ها در بدن کبد است…

بابونه از زمان خیلی قدیم مورد استفاده قرار می گرفت؛ جالینوس حکیم، قبل از کشف کنین، بابونه را برای تب…