مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

فیبروم رحم ؛ راهنمای اطبا و چند راهکار برای درمان

فیبروم رحم یکی از بیماری‌هایی است که امروزه دامن گیر دختران و زنان ما شده است. ورم های رحم و تخمدان در صورت عدم درمان مشکلات زیادی از جمله نارضایتی جنسی، بی نظمی قاعدگی، دردهای قاعدگی و در موارد بسیاری ناباروری به دنبال دارند.

نکات مربوط به پیشگیری از فیبروم رحم

 1. رعایت نکات مربوط به بهداشت قاعدگی از دیدگاه طب سنتی
 2. پوشاندن ناحیه کمر و رحم با پارچه های گرم
 3. ورزش و تحرک کافی
 4. پرهیز از پرخوری، فست فود، آب خیلی سرد، میوه همراه با غذا، مواد غذایی کارخانه ای
 5. رعایت اعتدال در رابطه جنسی
 6. پرهیز از مصرف مرغ های پرورشی، تخم مرغ ماشینی، داروهای هورمونی و …

راهکارهای درمانی

 • روغن مالی زیر ناحیه روی رحم (اگر سرد مزاج هستید و ناحیه مورد سرد است، با روغن های گرم مانند سیاهدانه و زیتون و اگر گرم مزاج هستید و ناحیه مورد نظر گرم است با روغن بنفشه و ختمی)
 • اصلاح تغذیه و رعایت نکات مربوط به تقویت معده و هضم کامل غذا
 • مصرف نمک طبیعی در برنامه غذایی (نمک های یددار شیمیایی توصیه نمی شود)
 • ورزش و تحرک کافی به قدری که احساس تنفس سریع، نشاط روحی، شروع تعریق و … داشته باشید
 • مصرف آویشن، شوید، پونه، زیره سبز، رازیانه و … به عنوان سبزی های غذا یا جوشانده آنها بعد از غذا
 • مصرف عرق کاسنی شب ها (با توجه به نفخ اندک عرق کاسنی، هنگام مصرف معده باید کاملاً خالی باشد)
 • درمان مشکلات مربوط به قاعدگی به ویژه مسئله تاخیر در قاعدگی و دفع ناقض فضولات (چرا که اگر در قاعدگی مواد به خوبی دفع نشوند، منشاً بیماری ها از جمله فیبروم رحم می شوند)

راهنمای طبیب

(ویژه طبیبان آگاه و کارآزموده طب سنتی)
 • اگر ورم گرم باشد، فصد باسليق و صافن كنند و در ابتدا، آرد جو و باقلا و نخود و بنفشه به آب گشنيز تر و كاسنى آميخته و قدرى كافور مخلوط كرده بر عانه و ناف ضماد نمايند. و لعاب‏ها و روغن‏ها و عصاره‏هاى سرد در رحم بچكانند. و شيره خرفه و شربت بنفشه و آب انار ميخوش و آب جو با روغن بادام و قند و لعابين و مانند آن هرچه لايق بود بنوشانند. و تا ممكن بود از آب سرد خوردن منع نمايند. و اگر طبيعت قبض بود، بنفشه‏ و سپستان و عنّاب و آلو بجوشاند و مغز فلوس در آن حل كند و شير خشت و روغن بادام در او آميزند و بدهند.
 • اگر ورم سرد و با ماده رطوبی باشد، حقنه حارّ به كار برند. و در طبيخ مرزنجوش و بابونه و نمام و برگ غار و مانند آن نشينند. و شربت بزورى گرم و مدرّات با ماء العسل و خيارشنبر بنوشند. و اگر بول بدشوارى آيد، از تخم كرفس و مغز تخم خربزه و ربّ السوس و قند سفوف سازند و هر روز يك مثقال بخورند. و عقب او سكنجبين با جلاب بنفشه يا آب نیم گرم بنوشند. و ادويه و روغن‏ هاى محلّله در مجراى فرج بچكانند تا به رحم برسد. و مرغ بريان و كباب بزغاله و نخود غذا سازند.

درمان مناسب فیبروم رحم برای ورم‌های سوداوی

 • اگر ورم سوداوی باشد، به زودى فصد باسليق كنند. و جهت اسهال سوداء، ماء الجبن و طبيخ افتيمون و گلقند و جز آن دهند به رفق و به دفعات. و جهت تليين ورم، مرهم داخليون و باسيلقون و مقل و پيه‏ها و مغزها و روغن نرگس و سوسن و شبت و بابونه و بيد انجير در رحم استعمال نمايند زرقا و حمولا و فرزجتا. و ايضا مقل و ميعه و اشق و حلبه و بابونه و برگ كرنب با روغن و موم و لعاب اسبغول و كتان سرشته بر ورم ضماد سازند و شبانه‏ روزى دو بار در طبيخ شبت و كرنب و اكليل و خطمى و بنفشه و بابونه و مرزنجوش و جز آن هرچه ملطّف بود بنشانند.

منبع: شاه ارزانى، مير محمد اكبر بن محمد، طب اكبرى، ۲جلد، جلال الدين – قم، چاپ: اول، ۱۳۸۷ ه.ش.

عضویت در کانال طب سنتی طبایع

دسته :  نسخه سنتی

دیدگاه ها