مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

منع مصرف مواد پروتئینی هنگام تب

دکتر محمد انصاری پور :

در هنگام تب چه کودکان چه بزرگ سالان نباید مواد پروتئینی مصرف کنند

qwe
عضویت در کانال طب سنتی طبایع

دسته :  طبیب شهر

دیدگاه ها