مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

تابستان، گرم و خشک!

تابستان، گرم و خشک
هواى تابستان‏ چون به طبيعت خود باشد گرم و خشك بود و موجب تحليل روح و اخلاط گردد و اگر حرارت به افراط نباشد موجب كثرت خون و حمره وجه و شدت اشتها شود و اگر مفرط بود موجب صفرت لون و كثرت صفرا و امراض صفراوى بود و بهترين صيف آن است كه هواى صافى بود و ابر و بخار و باران نباشد و گرما در غايت شدت نبود.
منبع: كفايه منصورى، رساله چوب چينى ؛ ص۷۳
گرمی و خشکی از خصوصیات تابستان است. و اگر بیش از حد نباشد باعث افزایش خون در بدن، سرخی چهره و افزایش اشتها می شود.و اگر بیش از حد باشد از شدت تولید صفرا رنگ چهره به زردی رفته و بیماری های صفراوی بروز می کند بنابراین رعایت تدابیر تندرستی مختص تابستان ضروری است.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  سبک زندگی

دیدگاه ها