مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

مصرف گوشت

دکتر ابراهیم خادم :

توصیه ای در رابطه با مصرف گوشت

افراط و تفریط در مصرف گوشت باید رعایت شود ؛ چرا که افراط در مصرف آن باعث افزایش کلسترول و اسید اوریک خون می شود . تفریط در مصرف گوشت باعث آنمی های و فقر آهن می شود. امام علی (ع) افراط در مصرف گوشت را نهی می کنند و عدم مصرف گوشت بیش از ۴۰ روز را هم مجاز نمی داند. مصرف گوشت هر سه روزیک بار بلا اشکال است.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  طبیب شهر

دیدگاه ها