مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

یبوست ، مادر بیماریها

دکتر محمد عسکرفراشاه :

طب ایرانی از دفع مواد زاید بدن تحت عنوان استفراغ نام برده است و یکی از مهمترین راه های دفعی بدن از طریق دستگاه گوارش است که دفع نامناسب از این طریق بیماری یبوست نام دارد یبوست از دیدگاه طب ایرانی (ام امراض)یعنی (مادر بیماری ها )نامیده میشود.در بسیاری از منابع طب جدید دفع کمتر از سه بار در هفته یبوست واقعی در نظرگرفته میشود حال آنکه دردیدگاه طب ایرانی دفع باید مطابق با وعده های غذایی اصلی هر فرد صورت گیردو همچنین قوامی بسیار نرم (مانند عسل )داشته باشد در نتیجه دفع کمتر از دوبار در روز وهر روز وهر گونه سختی واحساس فشار در زمان دفع ، یبوست در نظر گرفته می شود وبا توجه به این نکته آمار یبوست درجامعه بسیار بالا خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  طبیب شهر

دیدگاه ها