مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

سماق؛ پای ثابت هفت سین (۲)

  • برنج همراه سماق، برای گرم مزاجانی که دچار دلپیچه و احیانا اسهال ناشی از غلبه صفرا و مواد گرم درون بدن می شوند، مخصوصا در اقلیم ها و فصول گرم، مفید می باشد.
  • هر چه سماق تازه تر و رنگ رو به سرخی داشته باشد بهتر است.
  • تحریک اشتها می کند که این خاصیت نیز می تواند به دلیل اثر خنک کنندگی و صفرابری آن باشد به خصوص برای کسانی که دچار غلبه گرمی و صفرا هستند، همچون افراد گرمازده که اشتها به غذا ندارند. این ماده تشنگی را نیز كاهش می دهد.
  • اگر سماق همراه با برنج باشد می تواند خاصیت بند آورندگی اسهال داشته باشد زیرا برنج هم کمی قابض است.
  • سماق همچنین برای برخی از ورم های حاد مفید است. وقتی فرد ضربه خورده و قسمتی از بدن در حال ورم كردن و داغ شدن است، میتوان سماق را به حالت خمیری درآورده، در محل ورم گذاشت و از افزایش ورم و داغ شدن و تورم جلوگیری کرد.
عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  خواص خوراکی‌ها

دیدگاه ها

کانال طبایع، طب سنتی برای همه

هرروز با مطالب متنوع طب سنتی در کانال تلگرام طبایع

ورود بستن