مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

تدابیر آشامیدن

دکتر میثم شیرزاد :
تدابیر آشامیدن از دیدگاه طب سنتی

برای نوشیدن مایعات باید دقت شود تنها در صورت بروز عطش آب را مصرف کنند زیرا مصرف بی‌رویه آن موجب تضعیف دستگاه گوارش می‌شود. مصرف آب مزاج افراد را سرد و‌تر می‌کند بنابراین مصرف آن به شرط وجود عطش ضروری است البته ممکن است وجود عطش در برخی از افراد علت کاذب داشته باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی از افراد بدلیل بیماری‌های کلیوی و سنگ کلیه مجبوربه نوشیدن مکرر آب هستند این افراد به خصوص آنهایی که دارای طبع سرد و‌تر هستند می‌توانند بر اساس مزاج و طبع خود عرق نعناع، رازیانه و… را به آب اضافه نمایند تا بدین ترتیب مزاج سرد و‌تر آب را تغییر دهند.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  طبیب شهر

دیدگاه ها