مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

خواص گیاه دارویی آویشن شیرازی

طبيعت: درجه دوم گرم و خشک
خواص: دفع سنگ کلیه و مثانه، مسکن درد، مدر بول، معرق، مفتح ساده احشاء، پاک کننده سینه و شش، مقطع و مسهل بلغم و مخرج اقسام كرم معده. شکوفه خالص آن مسهل سودا میباشد. جهت سرفه، تقویت معده و کبد و طحال و کلیه نافع است. محل خون منجمد و پادزهر سموم سرد حیوانی و گیاهی است. اگر ۲ مثقال آن را با عسل به صورت یکدست ترکیب کنند و با آب گرم بیاشامند جهت فالج، لقوه، نسیان، صرع، کزاز، تقویت کلیه و باه و رفع درد دهان و حلق نافع است. بهترین آنتی بیوتیک است. تا اندازه ای گرمی دارد که لرزش زمستانی را از بین می برد. نوشیدنش درد انتهای دنده ها را از بین میبرد. اگر آویشن را همراه با غذا بخورند، قوت چشم را نگه می دارد و کم سویی را از بین میبرد. باید اشخاص سرد مزاج بخورند تا به هضم غذا کمک کند. اگر ۵ الی ۱۰ گرم آن را بخورید بلغم را بدون هیچ آزاری بیرون می برد و اسهال آن کافی و مفید است. برای ریزش مو و تقویت پیازهای مو مفید است. جوشانده آن اشتها می آورد و نفخ را دور میکند. برای ورم طحال با سرکه روی طحال ضماد شود و برای سایر ورم ها با عسل ضماد شود. برای درد دندان عرق أن مزمزه شود. برای درد گوش، جوشانده صاف شده آن در گوش ریخته شود، درد آن را تسکین میدهد. اگر با سرکه خورده شود برای ورم طحال نافع است. در تنگی نفس، بلغم را از سینه خارج میکند. برای تسریع هضم غذاهای سنگین مانند گوشت گاو، حليم و كله پاچه نافع است.
مضرات: کبد گرم و افزایش فشار خون

منبع: کتاب علم الادویه

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  گیاهان دارویی

دیدگاه ها