مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

خواص شلغم

شلغم قوه بينايى را زياد مى ‏كند. شلغم ترشح ادرار را تحریک مى ‏كند و در سنگ كليه و مثانه تجويز مى‏ شود. در بيمارى نقرس و درد مفاصل یک شلغم را بپزيد و آن را ريزريز كرده به شكل فرنى درآوريد و مثل ضماد، روى مفاصلى كه درد مى‏ كند، بگذاريد.
اگر به كتاب تحفه المؤمنين، تأليف مير محمد مؤمن، كه از اطباى زمان صفويه است، مراجعه كنيم در خواص شلغم چنين مى ‏بينيم: كثير الغذا و مهيج باه و مدر بول و مقوى باصره و مفتت حصاه و رافع سعال و ملين طبع و سينه است و ضماد مطبوخ آن محلّل اورام و جهت نقرس و شقاق و سرمازدگى و حكه مفيد، و ريشه‏ هاى باریک آنكه ساييده با عسل بنوشد جهت سپرز و عسر البول مجرب است و ترشى شلغم ملطف رطوبات و مقوى احشاء و مشهى و بى‏نفخ است.
ملاحظه مى‏ فرماييد اين‏ها تماما همان مطالبى هستند كه امروزه نيز به آن‏ها معتقدند و حتى در جزئيات هم اختلافى در بين نيست، مثلا لئونس كارليه مى‏ گويد: معروف است كه شلغم ثقيل الهضم است.
در تحفه هم مى ‏نويسد: نفاخ و ديرهضم و مصلح آن زيره و شيرينى‏ها است.
چنان‏كه مى‏بينيم، قدما براى از بين بردن نفخ شلغم، قدرى زيره به آن اضافه مى‏كردند و با شيرينى مى‏خوردند كه هضم آن را سهل‏تر مى‏كرد.
منابع: مخزن الادویه و مجموعه آثار دكتر سيد جلال مصطفوى كاشانى، ج‏۲، ص: ۳۴۹ (با تصرف و تلخیص)

qwe
عضویت در کانال طب سنتی طبایع

دسته :  خواص خوراکی‌ها

دیدگاه ها