مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

عوارض روغن نباتی و کره گیاهی

مصرف این روغن ها در بدن باعث رسوب کلسترول در دیواره رگ ها، تنگی عروق قلب، افزایش فشار خون و افزایش کلسترول بد و کاهش کلسترول خوب می شود. همچنین اسیدهای چرب ترانس موجود در این روغن ها، در ایجاد زخم های گوارشی، اختلال در سوخت و ساز گلوکز و افزایش التهاب بدن نقش اساسی دارند.
توصیه می شود به جای استفاده از آنها از روغن های حیوانی یا روغن زیتون و کنجد بر اساس مزاج استفاده شود. در پژوهشی که در سال ۱۳۸۱ بر روی کره های گیاهی موجود در بازار ایران انجام شد، مشخص شد که در این کره ها مقادیر زیادی اسیدهای چرب اشباع وجود دارد که باعث ایجاد اثرات سوء بر چربی خون می شود. تبلیغات مختلف در مورد مارگارین های گیاهی بر عاری بودن از کلسترول و فقدان تاثیرات مضر این فرآورده ها بر چربی خون تاکید می نماید و این امر منجر به تشویق مصرف این فراورده ها می شود در حالی که معیارهای FDA نشان میدهد که مضرات مصرف مارگارین های گیاهی موجود در ایران از کره های حیوانی بیشتر است.

منبع: کتاب تغذیه در طب ایرانی، اسلامی

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  توصیه

دیدگاه ها