مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

استفاده بی رویه از مسکن ها

از نظر دکتر نفیسه حسینی یکتا:

احساس درد از علایم اولیه بسیاری از بیماریها می باشد و شایعترین شکایتی است که باعث مراجعه بیمار به پزشک می گردد و از دیرباز حکما در فکر تسکین قطعی و سریع آن بوده اند. داروهای مسکن براساس چگونگی تسکین درد، به دو دسته حقیقی که باعث از بین رفتن سبب درد و درمان قطعی می شوند و غیر حقیقی که با دو مکانیسم ترطیب و سکرآوری و تخدیر که باعث تسکین موقت درد می گردند، تقسیم می شوند. جایگاه و روش مصرف این داروها با توجه به شدت درد و میزان توانایی بیمار و عضو درگیر مشخص می گردد. به نظر می رسد با شناخت دقیق سبب اصلی ایجاد کننده درد و مسکنهای واقعی جهت درمان دردهای موجود در اعضا مختلف می توان در میزان مصرف مسکنها و مخدرهایی که امروزه به اشکال مختلف خوراکی و تزریقی به صورت گسترده مورد مصرف می باشند، کاهش چشمگیری ایجاد کرد.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  طبیب شهر

دیدگاه ها