مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

رفع لاغری با کشف علت آن

در رفع لاغرى مفرط بايد پى برد كه سبب لاغرى چيست تا بتوان آن را رفع نمود. مخصوصا بايد توجه زياد در وضعيت گوارش نمود. چنانچه علت از ضعف هاضمه باشد به رفع و تقويت آن پرداخت. معجون «سفرجلى» از جمله تركيبات داروئى مفيد براى اين گونه بيماران است. ممكن است سبب لاغرى از غذاهائى باشد كه فاقد مواد مورد نياز بدن هستند، در اين صورت بايد تجويز غذاهاى مناسب و مقوى شود. گاهى نيز علت از ضيق مسامات بدن مى باشد. در چنين حالتى بايد اقدام به ماساژ معتدل در حمام كرد و ايجاد عرق نمود تا مسامات باز شده و سموم زندانى آزاد و خارج شوند. اگر سبب لاغرى از فشارخون باشد بايد با رعايت طبيعت بيمار اقدام به تصفيه خون نمود. اطريفل و تركيبات هليله ها مفيدند. اگر سبب لاغرى از وجود كرم باشد، بايد با توجه به نوع كرم طبق دستور به درمان پرداخت. هرگاه سبب از بزرگى طحال و خرابى كبد و نوبه مزمن بوده و ديگر اعضاى بدن هم از اين عوارض متأثر گرديده و معالجات چندان مفيد و مؤثر واقع نشده باشند در اين وقت به كارگيرى جوشانده هاى مناسب و عصاره هاى موافق گياهى در رفع بيمارى نوبه و اصلاح اعضاء و احشاء بسيار مفيد قرار گرفته و رفع عارضه خواهند نمود. در اين موارد استفاده از آبهاى معدنى قليائى و آهن دار مفيد واقع مى شوند. به عنوان نمونه آبهاى معدنى اسك لاريجان را در رفع ورم كبد و كليه و معده به تجربه مؤثر يافته ام. بارها ديده شده كه اين گونه بيماران سوء مزاج ارثى با خوردن و يا استحمام در اين آبها درمان شده اند.
منبع: کتاب راز درمان، دکتر عبدالله احمدیه

qwe
عضویت در کانال طب سنتی طبایع

دسته :  سبک زندگی

دیدگاه ها