مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

پیامدهای عدم تحرک

قلب

اگر قلب هرگز به چالش کشیده نشود کمترین کار ممکن را انجام می دهد و مانع از آن می شود که شما مقدار بیشتری از مسافتی که به آن نیاز دارید بپیمایید. یک قلب ضعیف همچنین موجب تضعیف گردش خون می شود.
عضلات
عضلاتی که به کار گرفته نشوند، ضعیف می شوند و زمانی که به نها نیاز دارید مانع اجرای بهینه فعالیت می شوند. تاندونها، شکننده می شوند و به راحتی می توانند با حرکات ناگهانی پاره شوند. عضلاتی که به خوبی نگهداری نشوند خاصیت ارتجاعی خود را از دست داده و سفت می شوند.
مفاصل
در دوران جوانی غضروف بدن به وسیله حرکت افزایش می یابد. اگر شما در هنگام کودکی غیرفعال باشید، غضروفهای شما نازک تر از حالتی خواهد بود که شما فعال بوده باشید. غضروف نازک خطر بروز آرتریت یا التهاب مفصلی را افزایش می دهد.
استخوانها
استخوانها مثل غضروفها زمانی که بارگیری می شوند؛ قوی تر می شوند. دلیل اصلی که یک اسکلت شکننده می شود به خاطر عدم فعالیت است. پوکی استخوان متداولترین علت برای شکستگی در بین افراد مسن یا سالخورده است.
گردش خون
عدم فعالیت موجب مسدود شدن مویرگها یا مجراهای خونی کوچک شده و مانع توزیع اکسیژن به عضلات یا سایر بافتهای بدن تان می شود.

منبع کتاب : کشش درمانی، دکتر کریستین برگ، ترجمه دکتر منصور صاحب الزمانی و همکاران

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  سبک زندگی

دیدگاه ها