مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

مقاربت در بارداری

از نظر دکتر روشنک مکبری نژاد :

مقاربت در بارداری:
مقاربت در زنانی که بارداری آنان بدون عارضه است، ممنوعیت کامل ندارد. رابطه جنسی در بارداری های پرخطر بایستی با احتیاط انجام شود. البته قابل ذکر است که نباید زن باردار را در دوران بارداری به طور کامل از نزدیکی منع کرد، زیرا منع کامل از آن برای زن باردار خوب نیست و می تواند باعث دشوار شدن زایمان شود. مقاربت زیاد و عادت کردن به آن، جنین را ضعیف می کند و چه بسا موجب سقط می شود.بنابراین زمانی که زن باردار در خود یا جنینش احساس ضعف می کند، باید کاملا از نزدیکی خودداری کند و اگر در خود احساس قوت می کند، باید در حد اعتدال مقاربت کند.
البته مقاربت فقط پس از ماه سوم و تا حدود ماه پنجم و ششم مجاز است. اما در ماه اول، دوم، هفتم، هشتم و نهم باید کاملا منع شود.

عضویت در کانال طب سنتی طبایع

دسته :  طبیب شهر

دیدگاه ها