مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

باید ها و نباید های مصرف شیر گاو

از نظر دکتر امیر محمد جلادت :
شير طبيعتی معتدل مايل به گرم و تر دارد و با توجه به ويژگی های گاو، بهترين شير در حالت كلی براي انسان شير گاو است. شير گرم سريع از معده عبور می كند و به كبد نفوذ می كند. بنابراين توصيه می شود كه شير را گرم كنند و بنوشند. بهترين زمان برای مصرف شير از اواخر فصل بهار تا نيمه تابستان است. مصرف روزانه شير برای بيماری های مغز و اعصاب، معده، رحم و بيماری های ناشی از بلغم می تواند زيان بخش باشد؛ از آن سو برای بيماری های سوداوی و خشک، بيشتر سودمند است.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  طبیب شهر

دیدگاه ها

کانال طبایع، طب سنتی برای همه

هرروز با مطالب متنوع طب سنتی در کانال تلگرام طبایع

ورود بستن