مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

چاى سفيد سمّيّت ندارد

چاى سياه و مسكو و … خالى از سمّيّت نيستند؛ اما چاى سفيد (چاى پشمكى) خالى از ضرر است؛ (برای تهیه آن) بايد آب در سماور كنند، جوش كرده، چاى سفيد خوب پاک كرده تخم‏هاى او را بيرون آورده،به قدر يك مثقال زيادتر نباشد، در قورى چينى ريخته به قدر سه فنجان آب جوشيده بر سر او گذارند و دم گذارند و نگذارند جوش بردارد كه جوشش نفع عمده او را برمى‏دارد. اين سه فنجان اقلا نيم ساعت به آتش ملايم دم كشيده باشد. بعد از بيدار شدن بدون اينكه آب از سماور مخلوط نمايند همان چاى دم‏كشيده را يا سه فنجان يا دو فنجان به فاصله كم شيرينى با نبات سفيد و نه قند بدون ترشى ميل فرمايند. دو فنجان با اين وصف دم شود، ميل فرمايند، خواص آن: هاضم است، دافع عطش است، منضج(خارج کننده مواد بیماری زا) است، ملين(برطرف کننده یبوست) است، معرّق(دفع کننده عرق مضر و تلطیف کننده رطوبات بدن) است، مدرّ(خارج کننده آب اضافه غذا و فضولات بدن) است، رافع كسالت است و مفرّح(شادی بخش) است .

منبع: شش رساله كهن پزشكى (رساله حفظ الصحة)، به کوشش یوسف بیگ باباپور

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  سبک زندگی

دیدگاه ها

کانال طبایع، طب سنتی برای همه

هرروز با مطالب متنوع طب سنتی در کانال تلگرام طبایع

ورود بستن