مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

گرمی بخش های بدن انسان

۱- غذاهايى كه از لحاظ مقدار در حد اعتدال باشد. ۲- حركات معتدل، ورزش معتدل. ۳- ماساژ اندام‏ هاى بدن در حد اعتدال. ۴- حركت و جنبش حتى اگر خارج از اعتدال باشد ولى نه در حد افراط و تفريط. ۵- غذاها و خوراكى ها و داروهاى گرم. ۶- استحمام در حد اعتدال. ۷- كارهاى شغلى كه با حركت و جنب ‏و جوش توأم باشد. ۸- تماس بدن با گرم‏ كننده ‏هاى معتدل مثل هوا، ضماد، مرهم و غيره. ۹- حالت خشم چه در حد اعتدال و چه در حال افراط. ۱۰- غم و اندوه كه خيلى بيشتر از حد طاقت نباشد زيرا زياد شدن آن باعث سردى بدن است. ۱۲- عفونت از انواعى كه گرمى غير طبيعى به ‏وجود آورد. ۱۳- تراكم در سطح بدن كه موجب تجمع و توقف بخار مى ‏شود. ۱۴- (گشادى عروق) كه در درون بدن موجب گسترش بخار در بدن مى‏گردد.
منبع: نسخه شفا، صفدر صانعی

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  تناسب اندام

دیدگاه ها