مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

بلادر مقوی اعصاب

مزاج بلادر گرم و خشک است. این گیاه تقویت کننده اعصاب است، بخور آن خشک کننده ی بواسیر و برای سرد مزاجان و پیران و رطوبی مزاجان خوب است. ولی مضر گرم مزاجان و جوانان می باشد و سبب سوختن خون آنها می شود. در زنان نیز گاهی سبب التهاب معده و اسهال و درد و برص و جذام و زایل شدن عقل شود. زیرا جزء دارو های سمی است، باید فقط هنگام ضرورت مصرف شود (البته با روغن گاو و گردو و شکر و نیز مصلحات دیگر مانند روغن گردو و مغز نارگیل تازه کنجد پوست کنده و استنشاق روغن بنفشه و خوردن ماءالشعیر و دوغ و هندوانه و لعاب به دانه است.)  مصلح ورم حاصل از آن روغن ماهی است که در روغن کنجد جوشانده و بر بدن بمالند . ضماد بلادر با داروهای خنک جلوی التهاب پوست را می گیرد و برای کلیه ی بیماریهای سرد نافع است. بلادر دمل و جوش و ورم های گرم درونی را بر می انگيزد. برای رفع فراموشی نیز مفید است.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  گیاهان دارویی

دیدگاه ها