مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

رفع بدبویی عرق بدن

اگر عرق بدبویی دارید می توانید با این تدابیر بوی بد آن را ازز بین ببرید:
میوه «زیره» عرق را زیاد می‌کند و بوی بد آن را برطرف می‌سازد. ضماد «کنگر» جهت خوشبو کردن عرق بدن توصیه شده است. مالیدن جوشانده چوب و برگ «آلبالوی تلخ» برطرف می‌سازد. ضماد «بلخ» خوشبو کننده‌ی عرق بدن می‌باشد. مالیدن گل «گل سرخ» در حمام بر بدن سودمند است. مالیدن ضماد گل «نسترن» در حمام بر بدن، بد بوئی عرق را از بین برده و آن را خوشبو می‌نماید. خوردن «بادنجان» بوی عرق بدن را از بین می‌برد. .«تخم هل» ، «قاقله صغار» خوشبوکننده عرق است.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  سبک زندگی

دیدگاه ها