مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

ماساژ کف پا

از نظر دکتر مهدی فهیمی :

ماساژ کف پا یکی از راههای احساس آرامش در پا و درنهایت در کل بدن میشود. میتواند موجب افزایش خون در پاها شود. در روی پا و کف پا نقاطی وجود دارد که بازتاب اندامهای داخلی بدن است و میتوانیم با فشار دادن و ماساژ دادن آن قسمت همیشه بدنی سالم را داشته باشیم. به این علم ، علم رفلکسولوژی یا علم بازتاب شناسی می گویند. هر اندامی در کف پا یک نماینده دارد و بخشی از کف پا نماینده آن عضو است که با تحریک آن قسمت از کف پا ، اندام مرتبط بار الکتریکی اش تأمین میشود و بهتر کار میکند.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  طبیب شهر

دیدگاه ها