مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

بروز اختلالات پوستی

از نظر دکتر مجید انوشیروانی
بعضی از اختلالات پوستی بویژه اگزما، معمولاً پیامد صدمات هیجانی هستند. اگر بدرستی به قصه مبتلایان گوش فرادهیم، آگاه می شویم که این رنجوران از حدود دو تا چند هفته پیش از ابتلا، دچار تلاطم روانی شدید بوده اند. من با رویکردی تلفیقی، الگوی روانی بدنی دلشکستگی و دلسوختگی را در این بیماران مشاهده می کنم.  طبیب، بهنگام درمان این بیماران باید تعامل امر زیستی و امر روانی را بفهمد و ملاحظات طبی و روانشناختی را همزمان در نظر بگیرد. پزشک می تواند دستورهای دارویی و غیر دارویی را بگونه ای برای شخص بیمار سامان بدهد که علاوه بر اصلاح محیط داخلی بدن، پیوندگاههای مرکزی و جانبی نفس و بدن وی را نیز به اعتدال نزدیک تر کند.
با این رویکرد، نتایج بالینی قابل توجهی مشاهده شده است.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  طبیب شهر

دیدگاه ها