مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

کاهش سردرد با کنترل فشار خون

کسانی که فشارخون مرزی دارند یا فشار خون آنها با دارو قابل کنترل است ممکن است در خواب افزایش فشارخون داشته باشند و با سردرد بیدار شوند. کنترل فشارخون در کاهش سردردها، با عامل ناشناخته بسیار مؤثر است. در این افراد توصیه میکنم اگر با سردرد بیدار شدند همان موقع فشار خون خود را اندازه گیری کنند و در صورت بالا بودن با پزشک خود جهت کنترل آن مشورت نمایند.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  توصیه

دیدگاه ها