مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

خواص داروئی گیاه بسفایج

طبع این گیاه گرم و خشک است. جهت درمان بواسیر هر روز گیاه بسفایج را با عناب دم کنید و آب صاف‏ کرده آن را بنوشید. براى افتادن دانه یا تکمه بواسیر بسیار مؤثر است. گیاه بسفایج را با هل قراب از هرکدام یک مثقال بجوشانید و آبش را صبح ناشتا بنوشید رطوبت منجمده در معده را برطرف مى ‏سازد. نوشیدن آب جوشانده گیاه بسفایج مخلوط با ماءالشعیر و یا آب و عسل براى تحلیل قولنج و نفخ شدید و دفع اخلاط بسیار نافع مى ‏باشد. گیاه بسفایج را با ریشه شیرین‏ بیان پوست گرفته و انیسون دم کنید و آب صاف‏کرده آن را بنوشید. براى رفع سرفه و تنگى ‏نفس نافع است.
اگر مغز فلوس سائیده شده یا ترنجبین را در آب دم‏کرده گیاه بسفایج مخلوط نموده و بنوشید. براى تحلیل باد و گاز بواسیر و تسکین درد معده مزمن و درمان صرع بسیار مجرب است. برای درمان بیماری لقوه مفید می‌باشد. برای درمان ورم کلیه نی مفید است. برای رماتیسم به صورت ضماد استفاده می شود. برای تصفیه خون مفید می‌باشد. برای نفخ می‌توان از بسفایج استفاده کرد. برای سرماخوردگی مفید می‌باشد. برای کبد مفید می‌باشد. برای طحال مفید می‌باشد. برای درمان نقرس می‌توان استفاده کرد. ضد بلغم و سودا است. برای سوءهاضمه مفید می‌باشد. مضرات خاصی برای آن ذکر نشده است.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  گیاهان دارویی

دیدگاه ها