مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

سردرد بلغمی و درمان آن

سر درد بلغمی، سردردی است که‌ در اثر سوء مزاج سرد مادی حادث می‌گردد.

علامت آن سنگینی سر است به سبب زیادی وزن بواسطه پر بودن شکم و فرو‌نشستن حرارت، یبوست در این قسم دیده می‌شود. علامت دیگرش سنگینی خواب است به سبب برودت که‌ باعث این می‌شود. کدورت حواس علامت دیگری‌ست. دیگری هم رطوبت در هر دو سوراخ بینی و دهان است. علامت بعدی طول کشیدن مدت سردرد است زیرا که به سبب برودت ماده غلیظ و به آسانی نُضج نمی‌یابد. علامت دیگر کوتاه شدن نبض است، زیرا که حرارت کم شده بواسطه‌ی برودت. علامت دیگر سفید شدن ادرار است، زیرا که‌ حرارت کم شده است. علاج این قسم استفراغ بلغم است. به وسیله یک مسهل قوی به‌ مانند سقمونیاست.

qwe
عضویت در کانال طب سنتی طبایع

دسته :  نسخه سنتی

دیدگاه ها