مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

حجامت عام و حجامت ساکرال

از نظر دکتر ثاقبی :
با در نظر گرفتن جایگاه انجام حجامت عام و حجامت ساکرال که در موازات و مجاورت شبکه خورشیدی و شبکه هیپوگاستریک است بروز فشار منفی که بصورت مکرر انجام می شود و ایجاد خراش در این مناطق که در طی روند حجامت انجام می گردد. گروهی از واکنشهای مربوط به سیستم اتونوم سمپاتیک و پاراسمپاتیک را در ارگانهای هدف شاهد هستیم. از جمله تنظیم و تعدیل ضربان و کارائی قلب و بهبود فعالیت ریه همچنین بهبود اختلالات روده ای از طریق تنظیم فعالیت دستگاه گوارشی و تعدیل فشارخون از طریق تنظیم تونوس و Pooling عروق محیطی که احتمالاً از طریق تنظیم ترشح استیل کولین که قبلاً بیان شد و تحریک ترشح اپی نفرین و نور اپی نفرین از جانب شاخه های شبکه خورشیدی در طی حجامت بروز می کنند موجب تعدیل و تنظیم فعالیت این سیستم ها می گردد.
عضویت در کانال طب سنتی طبایع

دسته :  طبیب شهر

دیدگاه ها