مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

شناخت مزاج از طریق رنگ چهره

علائم مزاج ها و راه های شناخت آن:
رنگ: سفید و سبزه(سربی شکل) بودن پوست دلالت بر سردی طبع دارند. سرخی، برق افتاده، زردی، گندم گونی نشان مزاج گرم است. اگر سرخی صورت به سفیدی و بیحالی برسد، از بیماری است، و نشانه غلبه بلغم است. اگر سفیدی آمیخته با سبزگی (سربی) شود، غلبه سودا و بلغم باهم است. کمود یا همان گرفتگی یعنی کمی زردی و سرخی نشانه دم غلیظ است. کمود و سبزگی پوست نشانه غلبه سوداست. کمود و زردی همراه با سفیدی نشانه کم خونی است. زردی واقعی و درخشش کم، نشان صفراوی بودن است، زردی و سبزه و گرفتگی رنگ چهره یعنی غلبه سودا و صفر که بدترین مزاج هاست. گندم گونی و زردی یعنی گرمی مزاج بالا. گندم گونی و سبزگی، نشانه سردی است و استیلای سودا می باشد. چاقی(رطوبت) و لاغری(خشکی) است. اگر تنومندی و ماهیچه از گوشت جمع و سفت باشد نشانه گرمی است. سرخی رنگ همراه با رطوبت نیز نشانه گرمی است و کسی با این علایم مزاج گرم و تر دارد و اگر همراه با پی و سستی و چربی باشدنشانه سردی است. هیکل و اندام: چاقی = رطوبت (اگر با گوشت سفت و تو پر باشد، دموی است و اگر با گوشت شُل و شحمی و پفکی همراه بود، سردی است). لاغری=خشکی. لمس: بدن اگر گرم بود، گرمی. اگر سرد است، سردی. اگر بدن لیّن و نرم بود بر رطوبت بالای بدن دلالت دارد. پوست خشن نشانه خشکی است و پوست گرم و لین علامت مزاج گرم و تر است. پوست سرد و لین نیز مزاج سرد و تر را نشان می دهد. گرم و خشن بودن پوست یعنی مزاج گرم و خشک و سرد و خشن بودن پوست یعنی مزاج سرد و خشک. معمولا افراد سرد و تر بیشتر از سرد و خشک ها هستند. افعال طبیعی: اگر کارهای طبیعی بدن مثل هضم غذا یا سرعت رشد سریع و قوی بود، دلالت بر گرمی مزاج دارد. اگر کُند و ضعیف و خاموش بود، دلالت بر سردی مزاج است. برای نبض گیری معتدل ترین عضو بدن کف دست و سر انگشت سبابه است. از لحاظ روحی و فکری: زکاوت، سرعت کلام و اقدام، شجاعت؛ دلالت بر گرمی مزاج و ضد آن دلالت بر سردی مزاج می کند.
دفعیات بدن: فضولات(مو، عرق، مدفوع، بول). کسی که مرتب موهای بدنش را زائل کند درد از او زائل می شود. امام صادق (ع) فرمود اگر می توانستم از گردن به پائین را زائل می کردم. مو: کثرت مو، رشد و پیچیدگی، سیاهی و ضخامت و مجعد بودن و خشونت دلالت بر گرمی مزاج می کند. ضدش هم دلالت بر سردی می کند. عرق: بد بوئی عرق، گرمی مزاج است. زیادی عرق دلالت بر رطوبت و گاهاً سردی است. کمی عرق نشانه خشکی است. بول: رنگی شدن و بد بوئی نشانه گرمی است. مدفوع: خشکی مدفوع و کمی آن و بد بوئی زیاد نشانه گرمی مزاج است و برای کسی که یبوست دارد این قاعده صادق نیست، مدفوع تر (نرم و لزج است) نشانه سردی است. خیلی شُل اسهال است. فلفل تند مدفوع را می سوزاند و شل می کند.

عضویت در کانال طب سنتی طبایع

دسته :  مزاج‌شناسی

دیدگاه ها