مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

حجامت با بادکش های کمکی

بادکش خورشیدی، مثلّثی و بادکش وسیع کتف و پشت:
بهتر است قبل از بادکش اصلی بادکش های کمکی انجام داد:
۱- بادکش مثلّثی: سه لیوان بادکش در رؤوس مثلّثی انداخته می شود که موضع حجامت در مرکز این مثلّث است. پس از چند دقیقه، این بادکش ها را برداشته بادکش اصلی را می اندازیم. در واقع اگر به مرکزیت لیوان های بادکش دوایری رسم کنیم، موضع حجامت، فصل اشتراک این دوایر خواهد بود ولذا میزان تجمّع خون در این منطقه به حدّاکثر خواهد رسید.
۲- بادکش خورشیدی: اطراف دایره ای به مرکزیت موضع حجامت را با بادکش لغزان یا بادکش منقطع متعدّد(به کمک ساکشن برقی) تا حدّ سرخ شدن تحریک کرده سپس بادکش اصلی را می اندازیم. در روش بادکش لغزان برای حصول نتیجه بهتر می توان چند بار لیوان را به صورت دوایر حلزونی به سمت موضع حجامت لغزاند.(موضع حجامت در مرکز حلزون قرار می گیرد.)
۳- بادکش وسیع کتف و پشت: تمام کتف و پشت(تا آخرین دنده) را روغن مالی کرده سپس چند بار از پایین ترین نقطه طرفین پشت(یعنی از روی کتف) لیوان بادکش را تا بالای کتف ها لغزانده سپس رو به پایین به سمت موضع حجامت آورده در موضع، لیوان را برمی داریم.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  اعمال یداوی

دیدگاه ها