مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

گیاه دارویی اُشنان

این گیاه دارای طبیعت درجه سوم گرم و خشک است. طعم آن مایل به شوری است. مدر بول و حیض است. مسهل و محلل فضولات غلیظ است. برای حالت استسقا مفید است. همچنین بند آمدگی بول را رفع می کند. عصاره آن با عسل گوشت زائد زخم را صاف می کند مخصوصا اگر در چشم باشد. اگر ۳ گرم از گیاه تازه آن خورده شود مسهل صفرا است.اگر ۱۵ گرم از آن خورده شود قاعدگی را باز می کند. مرهم آن جهت جلای دندان نافع است ولی مداومت در مصرف آن دندان ها را فاسد می کند. به هیچ وجه نباید مقادیر بالای ۲۰ گرم آن را مصرف کرد چرا که نقش سم دارد. خوردن این گیاه برای زنان باردار اصلا توصیه نمی شود و همچنین خوردن آن می تواند موجب خارش مثانه شود. مصلح آن برای خارش مغز تخم کدو روغن بنفشه و کتیرا است. مقدار خوراک معقول آن بین۲ تا ۳ گرم است.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  گیاهان دارویی

دیدگاه ها