مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

به؛ میوه بهشتی!!!

از نظر طب سنتی به شیرین  گرم و تر و به ترش و سرد و خشك است. روغن به سرد ، تر و قابض و به دانه سرد و تر است. به تقویت كنده قلب، ادرار آور، نرم كننده سینه، مقوی معده و دستگاه هاضمه است. به همچنین قابض است و خونریزی را بند می آرود. به ترش مسهل می باشد و برای تنگی نفس مفید است. به همچنین اسهال های ساده و اسهال خونی را درمان می كند. خوردن به بصورت خام خوب نیست و مضر می باشد زیرا به خام رگهای بدن را مسدود می سازد و چون گرم است برای کسانی که گرم مزاج اند خوب نیست. کرک یا پرزى که روى به مى‌باشد، هضمش سنگین است و براى حلق و صدا بسیار مضر مى‌باشد؛ لذا باید قبل از خوردن به، پرزهاى روى آن را پاک نمود.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  خواص خوراکی‌ها

دیدگاه ها