مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

به یکباره از ورزش دست نکشید

حکیم بزرگ ابو علی سینا در خصوص ورزش می‌ گوید، ورزش تنها چیزی است که باعث انعاش حرارت غریزی بدن می‌ شود یعنی همچون خاکستر زیر آتش که با باد زدن شعله ور و برافروخته می‌ شود، ورزش نیز باعث شعله ور شدن حرارت غریزی بدن می‌ گردد. البته برای ورزش نیز تدابیر خاصی در طب سنتی درنظر گرفته شده است که در صورت عدم رعایت آن می‌ تواند بجای سلامت برای بدن مضراتی را به همراه داشته باشد. در یک ورزش سالم در مرحله اول که عرقمان در می‌آید و نفس عمیق و سریع می‌شود باید کم کم بار ورزش را کم کنیم و حرکتمان را آهسته کنیم، سپس بنشینیم تا عرقمان خشک شود و ورزش را تمام کنیم. لذا حد مناسب ورزش سه مورد است: سرخی چهره، وجود نشاط حرکت و تنفس عادی. اگر از این سنگین‌تر و فرا‌تر کسی بخواهد ورزش نماید و ورزش حرفه‌ای بکند، حتماً باید تحت تدابیر خاصی به ورزش بپردازد تا آسیبی به او نرسد. ورزش را می‌توان از لحاظ درگیر بودن اندامهای بدن به دو دسته ذیل طبقه بندی نمود. ورزش کلی: حرکت همه اندام‌ها را به دنبال دارد. ورزش جزئی: حرکت اندامی خاص را به دنبال دارد.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  تناسب اندام

دیدگاه ها