مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

حدیث سلامتی (خرما)

چون زن فرزند به دنیا آورد باید نخستین چیزی که میخورد خرمای تازه باشد و اگر خرمای تازه در اختیار نبود، خرمای دیگر، چراکه اگر چیزی برتر از آن وجود می داشت خداوند آن را به مریم هنگامی که عیسی(ع) را به دنیا آورد می خوراند.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  حدیث سلامتی

دیدگاه ها