مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

حدیث سلامتی (خرما)

چون زن فرزند به دنیا آورد باید نخستین چیزی که میخورد خرمای تازه باشد و اگر خرمای تازه در اختیار نبود، خرمای دیگر، چراکه اگر چیزی برتر از آن وجود می داشت خداوند آن را به مریم هنگامی که عیسی(ع) را به دنیا آورد می خوراند.

qwe
عضویت در کانال طب سنتی طبایع

دسته :  حدیث سلامتی

دیدگاه ها