مجله اینترنتی طب سنتی طبایع

منو

ماساژ از منظر طب سنتی ۷

هفتمین و آخرین اثر درمانی ماساژ از منظر اطبای ایرانی، به اعتدال رساندن نرمی یا سفتی بدن است. ماساژ می تواند بدن های سفت را متخلخل یا منعطف و بدن های نرم و شل را محکم کند و این کار تنها با مالش ممکن است. در واقع انباشتگی بدن های متخلخل، استحکام بدن های نرم، تکاندن یا متخلخل کردن بدن های انباشته و نرم کردن بدن های سخت و محکم از اهداف ماساژ شمرده می شود.

عضویت در کانال تلگرام طبایع عضویت در کانال طبیب شهر

دسته :  اعمال یداوی

دیدگاه ها